Proje Bileşenleri

SEN DE ANKETE KATIL

PROJE BİLEŞENLERİ

SMART Ankara SKUp kentimizin ulaşımını daha sürdürülebilir kılmak için, birbirlerini tamamlayacak şekilde çalışacak olan ve heyecan verici bileşenlere sahip:

Bileşen 1: Analiz ve Kapsam Belirleme, SMART Ankara SKUp'un ihtiyaçlarını belirleme aşamasıdır. Bu bileşen süresince Ankara için yapılan çeşitli kentsel ve stratejik planlar ile ulaşım alanındaki ulusal ve uluslararası yasal altyapı incelenecek. Bunun yanında hareketlilik verileri toplanarak kentsel ulaşım modellemesi yapılacak ve kentimizde uygulanabilecek dijital çözümler ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) geliştirilecek.

Bütün bu süreçte vatandaşlarımız ve paydaşlarımız bizlere destek olacak.

 

Bileşen 2: SKUp Stratejisi Geliştirme, Bileşen 1'de elde edilen deneyim ve çıktıları kullanarak en etkili ve sürdürülebilir çözümlere ulaşabileceğimiz alternatif senaryoları belirlediğimiz aşamadır. Senaryolar geliştirilirken çok-modlu, yani farklı ulaşım sistemlerinin birlikte çalıştığı ve daha sürdürülebilir stratejilerin belirlenmesi hedeflenir. 

Vatandaşlarımızın ve farklı kurumlardan paydaşlarımızın da katılımıyla Ankara için "Ortak Vizyon" geliştirilecek. Ardından, Ortak Vizyon'a ulaşmamızı sağlayacak hedefler ve göstergeler tanımlanacak.

 

Bileşen 3: Tedbir Planlama ve SKUp'un Tamamlanması, SKUp'un kurumlar ve vatandaşlar tarafından benimsenmesi için atılacak operasyonel adımları ve belirlenen hedeflere ulaşmak için alınacak önlemleri açıklar. Gerekli eylem planları, SKUp izleme ve değerlendirme planı, maliyet tahminlerinin yapılarak finansal planlar üretilmesi bu bileşenin önemli adımlarıdır. Önceliklerin belirlenmesi ve SKUp'un bu sayede son şeklini alması hedeflenir.

 

Bileşen 4: Kapasite Geliştirme ve Eğitimler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü personelinin SKUp oluşturma ve uygulama becerilerini artırmayı hedefler. Çeşitli atölyeler, eğitimler ve inceleme ziyaretleri ile yapılan planın sürekliliği ve güncellenebilir olması sağlanacaktır.

 

Bileşen 5: Görünürlük ve İletişim, SMART Ankara SKUp'un kurumlar dışına ulaşan yüzüdür. Bu bileşenin odağında, SKUp'un hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak etkinlikler bulunur. Geliştirilen Ortak Vizyon'un ve SKUp kavramının tanıtılması ile kamuda SKUp farkındalığının artırılması hedeflenir. 

 

Bileşen 6: Bu bileşen, Akıllı Bisiklet Sistemi'nin (ABS) gelişimine destek vermeyi amaçlar. ABS, EGO Genel Müdürlüğü tarafından kentimizde kurulacak olan paylaşımlı elektrikli bisiklet ağıdır. ABS ilk etapta temin edilecek olan 408 elektrikli bisiklet ve 34 şarj istasyonu ile hali hazırda otobüslerimize takılan bisiklet taşıma aparatları ve metro girişlerine yerleştirilen bisiklet rampalarını içerir. Bu bileşende, ABS'nin daha etkili ve diğer ulaşım sistemlerine entegre çalışması için stratejiler geliştirilir.

Bu internet sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Bu internet sitesinin içeriğinden sadece DAI Global Belgium SRL sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.