SKUp nedir?

SEN DE ANKETE KATIL

SMART Ankara

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı

SMART Ankara ile Hazırlanacak Olan SKUp Nedir?

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp), Avrupa Birliği tarafından oluşturulan ve şehirlerimizi daha yaşanabilir, verimli ve insan dostu hale getirmeyi hedefleyen devrim niteliğinde bir ulaşım planlama yaklaşımıdır. SKUp, hepimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde toplu taşıma, yürüme ve bisiklet gibi ulaşım seçeneklerini geliştirmeye odaklanır.

SKUp sadece ulaşım sistemlerine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda şehrimizin tüm hareketlilik yaklaşımını yeniden tanımlamayı hedefler. Bu plan, Ankara için orta ve uzun vadeli bir vizyon etrafında şekillendirilmiş politikaları ve stratejik müdahaleleri tanımlamayı ve uygulamayı içerir. Bunlar, sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek, motorsuz seyahatlerin, paylaşımlı hareketliliğin ve toplu taşımanın artmasını cesaretlendirmek için dikkatlice tasarlanmıştır.

SKUp'ta yer alan politikalar ve müdahaleler, araçla seyahatten uzaklaşmayı kolaylaştırmayı, trafik sıkışıklığında belirgin bir azalmaya katkıda bulunmayı ve karbon salınımını azaltmayı amaçlar. Bu sayede çevre kirliliği ve kentsel alanların özel araçların önceliklendiği mekanlar olması gibi negatif etkileri hafifletmeyi hedefler.

Sürdürülebilir politika ve müdahaleleri benimseyerek, herkes için daha iyi, daha sürdürülebilir bir Ankara yaratmayı hedefliyoruz. Bu sürdürülebilir şehir içi hareketlilik geçişi, şehrimizin ulaşım seçeneklerini sadece iyileştirmeyi değil, aynı zamanda tüm sakinlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmayı planlamaktadır.

Yenilikçi Ulaşım Sistemi

SMART Ankara SKUp girişimi, şehrimizdeki kentsel ulaşımı devrim niteliğinde değiştirmeyi hedefleyerek, bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma modlarına geçişin temel amacını taşımaktadır. Projemiz, Ankara için Sürdürülebilir Kent Hareketlilik Planı (SKUp) geliştirmeyi amaçlamakta ve bu süreçte en iyi AB uygulamaları ve standartlarından yararlanmaktadır. İnsan odaklı tasarımın gücüne inanıyor ve inovasyonu teşvik etmeyi, aynı zamanda belirlenmiş prosedürlere uyumu korumayı hedefliyoruz. SMART Ankara aynı zamanda Ankara için Akıllı Bisiklet Sistemi (ABS) gelişimine de destek verecek ve ulaşım seçeneklerimizi çeşitlendirip çevre dostu seyahat yöntemlerini teşvik edecektir.

SKUp hazırlanması süreci kapsamlı bir Analiz ve Kapsam Belirleme aşamasıyla (Bileşen 1) başlar. Bileşen 1 çerçevesinde Ankara için SKUp çerçevesini oluşturmayı, paydaşları ve vatandaşları her adımda dahil etmeyi amaçlıyoruz. Ekibimiz mevcut hareketlilik durumunu, Ankara özelindeki planlama uygulamalarını ve bunları etkileyen yasal koşulları detaylı bir şekilde analiz edecek ve bu sayede eylemlerimizin veriye dayalı olduğundan emin olacaktır.

Bileşen 2, SKUp Stratejisi Geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Bu aşamada Ankara'nın gelecekteki hareketliliği için açık hedefleri belirleyerek kentimizin Ortak Vizyonu'nu tanımlayacağız.

Bileşen 3, Tedbir Planlama ve SKUp’un Sonuçlandırılması aşamasıdır. Bu aşama, geliştirdiğimiz vizyonumuzu eyleme dönüştürmek için yapılacakları belirleyecek ve pratik uygulamalara odaklanacaktır.

Kapasite Geliştirme ve Eğitim (Bileşen 4), sürecimizin temel bir parçasıdır. ABB-EGO'nun ulaşım planlama ve süreçle ilgili personelinin katılımıyla düzenlenecek olan eğitimler ile bilgi birikimimizi artırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede hem SKUp sürecinde hem de ileride yapılacak çalışmalarda daha başarılı olmamızı sağlayacak olan beceri ve bilgilere sahip olacağız.

Tanıtım ve Görünürlük (Bileşen 5), Ankara'nın vatandaşlarıyla iletişim kurma yoludur. Projeye ilişkin kamu farkındalığını artırmayı, çeşitli iletişim ve görünürlük faaliyetleri yürütmeyi hedefliyoruz. Katılımınız sadece hoş karşılanmakla kalmaz, aynı zamanda fikirlerinizin duyulması adına bir ihtiyaçtır.

Son olarak, Ankara için Akıllı Bisiklet Sistemi (ABS) gelişimine destek sağlayacağımız Bileşen 6, sürdürülebilir ulaşım modlarına geçişi daha da kolaylaştıracak. Ankara'da kurulacak olan elektrikli bisiklet ağının bu Bileşen ile daha etkin yürütülmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu heyecan verici yolculuğa siz de katılın ve Ankara'yı sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı bir ulaşıma doğru hep beraber taşıyalım. Birlikte, bu dönüşen ulaşım sisteminin faydalarının gelecek nesillere de uzanmasını sağlayabiliriz.

Bu internet sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Bu internet sitesinin içeriğinden sadece DAI Global Belgium SRL sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.