Hakkımızda

SEN DE ANKETE KATIL

HAKKIMIZDA


Ankara, hızla artan nüfusu ve kentleşme biçimi sebebiyle trafik sıkışıklığı ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu sorunlarla mücadele edebilmek için inovasyona ve sürdürülebilir olmaya odaklanan SMART Ankara projesini başlattık!

Bu proje, Ankara'da kentsel hareketliliğin insan odaklı ve çevreyle uyum içinde kurgulanması için, kentimize ve vatandaşlarımıza uzun vadede getirisi yüksek bir yatırım olacak. Bu proje, toplu taşıma, yürüme ve bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım modlarını önceliklendirecek ve gelir seviyesi, sosyal statüsü veya yaşam koşulları ne olursa olsun, herkesin en iyi ulaşım seçeneklerine erişebildiği bir kent yaratmaya çalışacak.

Bunu yaparken, çeşitli kurum ve kuruluşlardan paydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın katılımları hayati öneme sahip. Kentimizin ulaşımını çalışırken bir yandan Ankara'nın ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan geleceğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kentimizin sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında öncü bir konuma gelmesi için, hep birlikte Ankara'da ulaşımı bu açılardan ele alacağız.

Proje Amacı

SMART Ankara projesi ile insan odaklı ve çevreye uyumlu ulaşım biçimlerine öncelik vererek, kentin ve sakinlerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Toplu taşıma, yürüme ve bisiklet gibi en sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine odaklanarak herkesin en iyi ulaşım seçeneklerine erişebileceği bir şehir yaratmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, şehirde yaşayanların ve işletmelerin hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan stratejik bir plan. Bu plan, yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Mevcut planlama uygulamalarına dayanan SKUp, entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkelerini dikkate alıyor.

Bu proje, paydaşların etkin katılımıyla başarıya ulaşacak. Paydaşlar arasında kamu otoriteleri, siyasi partiler, vatandaşlar, topluluk grupları, ticari kuruluşlar, ulaşım operatörleri ve araştırma kurumları gibi kurumsal aktörler bulunuyor. Kilit paydaşların ve toplumun tüm kesimlerinin çıkarlarının projede uygun şekilde temsil edilmesi büyük önem taşıyor.

Gelin, Ankara için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğe giden bu yolculukta bize katılın. Birlikte, şehirde ulaşım konusunda gerçek bir fark yaratabiliriz! Ankara'nın yeşil ve sürdürülebilir geleceği için harekete geçme zamanı!

Hedef Kitle ve Nihai Faydalanıcılar

Her şeyden önce, farklı ulaşım modlarının sokaklarda adil bir şekilde hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu herkesin güvenli ve etkili bir şekilde hareket edebilmesi için ulaşım ağı içinde bisikletler, otobüsler ve yayalara alan yaratmak anlamına geliyor. Arabasız bir biçimde kent içinde bir yerden bir yere gitmenin zorluk olmamasını hedeflememiz gerekiyor. Daha sürdürülebilir olan bu amaç doğrultusunda proje aşağıdaki hedef grupların ulaşım ve hareketlilik ihtiyaçlarını, günlük seyahatlerini ve lojistik gibi konuları dikkatle ele almayı amaçlıyor:

PROJE EKİBİ ÇALIŞANLARI

Bu internet sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Bu internet sitesinin içeriğinden sadece DAI Global Belgium SRL sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.